Van inspiratie naar realisatie.

BETER COMMUNICEREN. MEER VERDIEPEN. MOOIERE RESULTATEN.

ONZE EXPERTISE


Onze expertise in de accountancy markt is de afgelopen 20 jaar zorgvuldig opgebouwd en vertaald zich in de programma's die wij bieden. Onderstaand zijn de programma's weergegeven die binnen onze accountancy kantoren klanten al jaren als meest waardevol worden gewaardeerd en die door vele honderden deelnemers gevolgd zijn.

Deze programma's zijn veelal in co-creatie ontstaan. Belangrijk uitgangspunt bij onze programma's is de action learning methodiek. Daarbij richten we ons op het bieden van verschillende praktische succesrecepten die direct (de volgende dag) toepasbaar zijn en bijdragen aan het beoogde resultaat of de ambitie.

VERTROUWD ADVISEUR
Klanten vragen vandaag en morgen niet alleen om een bepaalde expertise of (branche)ervaring van hun accountant, maar willen vooral een aanspreekpunt die echt kan luisteren. Die (opr)echt geïnteresseerd

is in zijn/haar gesprekspartner(s). 


Iemand die weet de (h)echte persoonlijke verbinding te maken en de klant helpt bij al de (zakelijke)vraagstukken die hij heeft. Waarbij hij weet dat vertrouwen het belangrijkste fundament is voor een duurzame verbinding.


Een adviseur die weet hoe je verdieping en verbreding in een gesprek kunt creëren. Een adviseur waar men op kan bouwen. Een vertrouwd adviseur die een regisseur is en meer is dan een expert of een specialist. 


Wil je ook een vertrouwd adviseur zijn waar klanten op kunnen bouwen en die leidt tot meer resultaat en groei van zowel je business, je klant als je persoonlijke vaardigheden?!


Zet dan je volgende stap en schrijf je in voor de één-daagse training of voor de vijf masterclass sessies: De Vertrouwd Adviseur.

 


BUSINESS MODEL CANVAS


Het Business Model Canvas (BMC) is een zeer veelzijdig model en wordt al jaren door ons ingezet bij accountancy kantoren. Zo kan dit model gebruikt worden voor start-ups tot het zijn van een model voor strategisch management of om een nieuw bedrijfsmodel te creëren of een bestaande  dienst of product in kaart te brengen.


Hierdoor kan het BMC zowel voor het eigen accountancy kantoor ingezet worden, maar ook als professionele tool bij business vragstukken van klanten. Het handige van dit model zit hem in zijn eenvoud.

 

Met het Business Model Canvas (BMC) kan je een ondernemingsplan in één A4 maken d.m.v. een negental bouwstenen overzichtelijk in kaart te brengen. Zo worden van je bedrijf onder meer het verdienmodel, de toegevoegde waarde, klanten, relaties en leveranciers benoemd.


Het Business Model Canvas is bedacht door Alexander Osterwalder van Strategyzer. Tijdens de BMC-workshop geven we een korte toelichting over de opzet van het model om vervolgens direct met dit canvas "aan de slag te gaan". 

MASTERCLASS VOOR DE ONDERNEMER


Tijdens deze masterclass zoomen we vooral in op de menskant van de onderneming. Hoe krijg je als leidinggevende je kantoor/team in de richting en beweging die jij voor ogen hebt?

We hebben het in deze masterclass niet inhoudelijk over het inrichten van processen, procedures, IT-systemen, fiscale structuren etc., want daar weten de meeste deelnemers zelf al meer dan genoeg van af. 

 

Een uitgangspunt van deze masterclass is dan ook niet om deelnemers te laten (in)zien dat ze bepaalde zaken niet goed doen, maar dat het soms anders, leuker, met minder energie meer bereiken, effectiever, efficiënter, sneller of …….kan.


In deze masterclass gaat het om het verkrijgen van nieuwe inzichten, andere zienswijzen, een bredere beeldvorming en handige tools allen gericht op het in beweging krijgen van mensen.


In deze masterclass ervaren de deelnemers juist te vertragen om daarmee te verdiepen e n vervolgens te kunnen versnellen. Zo blijkt dat er vaak te weinig wordt gedaan aan het uitwerken van verschillende scenario’s bij het maken van hun toekomstplannen en dat men onvoldoende stilstaat dat aan iedere keuze één of meerdere consequenties vast zitten.

PERSONAL COACHING


Voor degene die liever heel gericht over hun zakelijke persoonlijke en/of business vraagstukken willen sparren, bieden wij 1 op 1 coaching aan. 


Afhankelijk van het onderwerp of vraagstuk kan er een keuze gemaakt worden voor één of meerdere coaches. Al onze coaches zijn zelf ondernemer, hebben een eigen bedrijf of zijn werkzaam bij organisaties van MKB tot multinational. 


Het zijn in ieder geval coaches met de nodige levenservaringen en hebben succes of zelfs faillissement meegemaakt. Ze kennen dus het klappen van de zweep.


De 1 op 1 coaching kan bestaan uit één sessie van een paar uur tot een meerjarige support bij de persoonlijke ontwikkeling van de coachee.

In dat laatste geval onstaat vaak een combinatie van het bespreken van business vraagstukken tot het (verder) helpen ontwikkelen van bepaalde persoonlijke vaardigheden zoals bijvoorbeeld presentatietechnieken.

INSIGHTS PROFIELEN


Optimaal functioneren begint met zelfinzicht.

Het Insights Discovery profiel is een eenvoudig kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk Insights Discovery profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Het profiel biedt een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

 

De kleurentaal is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. De Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van pschologische voorkeuren. Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien.

Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook is, ook iemands tweede, derde en laagste kleur kunnen enorm bepalend zijn voor zijn gedrag. Iedereen gebruikt alle vier de Insights kleuren, maar de specifieke volgorde en intensiteit van de kleuren verschilt per persoon: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix.


Via een van onze gecertificeerde business partners bieden wij de mogelijkheid om een Insights Profiel voor één persoon of zelfs voor een heel team te maken. De afgelopen jaren hebben vele klanten het voordeel ervaren van het hebben van een persoonlijk profiel. Of dit nu is om een completer beeld te krijgen van een sollicitant. Of dat het gaat om een medewerker te helpen bij het verder ontwikkelen van zijn/haar persoonlijke communicatie vaardigheden of juist het in kaart brengen van de dynamiek van een team.